Müzik

Müzik

İşitsel becerilerin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birisi müziktir. Pedagogların pek çoğu müzik yeteneğinin doğuştan geldiğine ve müzik eğitiminin çocuğun gelişiminde ” olmazsa olmaz ” bir koşul olduğuna inanmaktadır. Çoklu zeka alanlarından birisi de ” müziksel zeka” dır. Çocuklara düzeylerine uygun müzik eğitimi yapacakları bir ortam hazırlanır. Okulumuzda bu amaçla kullanılan sanat odası mevcuttur. Çeşitli orff çalgıları ile donatılan sanat odamızda çocuklar ORFF yöntemi ile müzik eğitimi alırlar. Böylece ritm duyguları gelişir. Çocuğa müzik eğitimi verilmeye başlanmasıyla çocukta zaten var olan yaşamı algılama, yorumlama ve anlama yeteneğini de geliştirip müzik yoluyla çocuklara mutluluk, sosyal ve duygusal doyumu da vermiş oluruz.

ORFF YÖNTEMİ NEDİR ?
Ritm, müzik, dans ve konuşmada doğası gereği varolan temel öğedir.Bu temel öğe üzerine kurulu bir dil olan Orff yöntemi ;ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak uygulanır.

Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden. Carl Orff tarafından geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel ögesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel ögeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte , çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.Taklit ve keşfetmenin doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar.Okuma ve yazmayı öğrenmeden önce çocuk konuşmayı öğrenir.

ORFF ÇALGILARI :Çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timpani,ksilofon, metalofon, gong, tef ve çeşitli büyüklükte davullar.

ÖRNEK ETKİNLİK :
– Amaca yönelik önceden hazırlanan bir hikaye. Hikayenin önemli noktaları öğretmen tarafından ders öncesinde belirlenir. Bu noktaların ifade edilebilir özellikte olması önemlidir. Örnek; gök gürültüsü, yağmur sesi, bir şeyler yerken çıkardığımız sesler, sabah kalktığında kollarını iki yana açarak gerinen bir insanın çıkardığı ses vb.
– Orff çalgılaı sınıfın ortasına dağınık olarak yerleştirilir,
– Yapılacak çalışma çocuklara açıklanır,
– Canlandırma ve uygulama anı geldiğinde öğretmen orgun/piyanonun başından kalkarak hikayenin kaldığı noktadaki durumu-olayı-sesi seçeceği çalgısıyla ifade etmesi için bir öğrencinin yanına ilerler ve omzuna dokunur.Öğrenci kalkar, çalgılara yönelir ve kendince uygun bulduğu Orff çalgısıyla düşüncesini hayata geçirir, canlandırmasını yapar.
– Bu sırada diğer öğrenciler hikayeyi dinlerler ve uygulama yapan arkadaşlarının izlerler.
– Bu uygulama sırasında hikayenin resmi de yaptırılabilir.Tüm öğrenciler anlatılan masalı hayalinde canlandırır ve bunu kağıtlarına çizerler.Bu şekilde diğer öğrenciler de yaratıcılıklarını uygulama şansını resim yaparak gerçekleştirmiş olurlar.
 

Son paragraf ( www.musikidersi.tk http://www.musikidersi.tk/konu-muzikte-orff-yontemi sitelerinden alıntıdır. )