Gems Etkinliği

GEMS YÖNTEMİ VE ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER

GEMS YÖNTEMİ

  GEMS, öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda eğlenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi amaçlayan, bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamalarına imkan veren kaliteli ve esnek bir ders programıdır.(Barrett ve diğerleri 1999)

Barber ve Bergman (1988)’e göre yöntemin hedefi;

• Matematik ve fenin birleştirilerek bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasını, • Öğrencilerin matematik ve fenin temel kavramlarını anlamalarını, • Matematik ve fene karşı olumlu tutum geliştirilmesini, • Matematik ve fen becerilerinin önemini kavratıp bunları öğrencilere kazandırmak, • Öğrencilerin bağımsız öğrenen, eleştirel düşünebilen, sorgulama, analiz, sentez yapabilen, varsayımlarda bulunabilen, çıkarımda bulunabilen, yeni fikirler üretebilen…vs. kısaca bir bilim insanı gibi çevreyi algılamasını, • Ailelerin öğrenme öğretme sürecinde aktif rol almasını, • Uygulamaya yönelik etkinlikler ile öğrenmenin kalıcılığını, • Yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktır.  

Biz Atlıkarınca Çocuk Evi olarak öğrencilerimizin; sadece bilgi değil, beceri yönünden de etkin olması gerektiği fikrinden hareket ederek programlarımızı düzenliyoruz. Okul öncesi kritik beceri kazanımı dönemlerinde doğru uyaranları almayan çocuklar ilköğretim çağının beklentilerini karşılamakta güçlük çekerler ve bu durum onların kendilerine olan güvenlerinin zedelenmesine sebep olur. Bu nedenle bizler GEMS prensiplerinden hareket ederek çocukların uygulayan, uygularken analiz eden, değerlendirme yapan ve sorgulayan birer birey olmasını hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de aktif okuma, örüntü oluşturma, grafik düzenleme, sonuçları karşılaştırma ve yorumlama tekniklerini ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Böylece çocuk bilgiyi ezberlemeyi değil, o bilgiye ulaşmayı öğreniyor.

Gems, her yaş grubunda o yaşa uygun materyallerle uygulanabilecek bir yöntemdir. Aynı temayı kullanarak, (örn; kelebek, kapak, penguen, elma) 4 yaşındaki bir çocuk renk ve şekillere odaklı sayma, sıralama, gruplama yaparken, 5 yaş grubu; etkinliğin içine sayıları yazma, yazdıklarıyla eşleştirme, dokuları algılama, örüntüyü devam ettirme  çalışmalarını katar. 6 yaş ise bu materyalleri toplayıp çıkarır, 10’lı gruplar, hikayeleştirir, aktif okuma yapar, dikte çalışabilir.

GEMS, zihnin farklı alanlarına ulaşabilme modelidir. Tek yönlü düşünme söz konusu değildir. Çocuk bu yöntemle çevredeki uyaranları tüm yönüyle analiz etmeyi ve bütünlemeyi öğrenir.

Bu nedenle okulumuz Çoklu Zeka Kuramı’nı Gems yöntemiyle sentezleyerek, öğrencilerine bilgiyi değil, bilgiye ulaşma yöntemini kazandıran, analitik düşünme becerisini destekleyen, hayal gücü yüksek, yaratıcılığı gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

John Cleese’in de belirttiği gibi “ Hiçbir şey, yaratıcı olmanızı, bir hata yapma korkusu kadar etkin biçimde engelleyemez.”

Biz de Atlıkarınca Çocuk Evi’nde çocuklarımıza; hata yapma endişesi olmadan, özgürce fikirlerini söyleyip, denemekten korkmadan ve vazgeçmeden geçirecekleri bir serüven sağlıyoruz. Onlara bu serüvende eşlik etmek ise en büyük mutluluğumuz.