Eğitim

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Okul öncesi dönem kişinin “birey” olma yolunda ilerlediği gelişim sürecinin en kritik dönemidir. Bizler ATLIKARINCA ÇOCUK EVİ olarak çocuğun içinde bulunduğu bu çok önemli sürecin bilinçli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle aktif öğretim yöntemi ile çoklu zekaya hitap ederek eğitim ve öğretim yapıyoruz. Dilsel, matematilsel, görsel, bedensel, müziksel, sosyal, içsel ve doğa zekaları gibi zeka türlerine yönelik çalışmalarla çocuğun var olan potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını öğretiyoruz.

Bireyin bir konuya ya da etkinliğe duyduğu ilgi onda içsel güdülenme yaratmaktadır. Bu güdülenme onun konu veya etkinlik üzerinde daha çok düşünme, çaba ve zaman harcamasına neden olur; böylece öğrenmesini arttırır. ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMi benimseyen okulumuz her öğrencinin içsel güdülenmesini artırmakla ilgilenir; dış kaynaklı güdüleme yöntemlerini uygulamaktan kaçınır. Öğrenci merkezli eğitimin amacı, çocuğa kendi öğrenme profilini ve türünü keşfetmeyi ve böylece öğrenmeyi öğretmektir.

Soyut kavramların öğretilmesinde karşılaşılan güçlükler gerçek yaşamdan örnekler verilerek giderilir. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenir. Okulumuzda çocukların istek,ilgi ve becerileri gözönüne alınarak öğretim yaşantıları düzenlenir.

Özgüven çocuk eğitiminde en önemli etkendir. Çünkü güven duygusu olmayan çocuk keşfetmeye, denemeye, duygularını ifade etmeye ve insanlarla ilişki kurmaya cesaret edemez. Biz ATLIKARINCA ÇOCUK EVİ olarak inanıyoruz ki, çocuklara koşulsuz sevgi göstermek, zihinsel kaynaklar oluşturmaya yönelik ortamlar hazırlamak onlarla açık ve işbirlikçi iletişim kurmak, hayatının her aşamasından zevk alan, başarılı, sorgulayıcı, farkındalık sahibi bireyler yetiştirmenin temel şartıdır.