hazırlık sınıfı

6 YAŞ HAZIRLIK SINIFI

Atlıkarınca Çocuk Evi’nde 6 yaş hazırlık sınıfı özel bir öneme sahiptir. 3 Yıl boyunca bizimle birlikte olmuş çocuklarımız bu sınıfa, gerekli olan matematik, anadili, el becerisi gibi temel eğitimleri almış olarak başlarlar. Sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu tarafından bütün bir yıl boyunca özenle yetiştirilirler.

Çoklu zeka alanlarından biri olan matematiksel zeka, çeşitli etkinliklerle geliştirilir. Bu amaçla sınıf içinde materyalle pekçok sayma, sıralama, ölçme, karşılaştırma çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların grafik olarak ifadesi yapılır. Çeşitli malzemelerle örüntü çalışmaları yapılır. Dokunarak, görerek öğrenilen matematik, çocuklarımızın hayat boyu matematikle barışık olmalarını sağlar.

Matematik ve anadili konularında öğrendiklerini uygulamak üzere kitap çalışması yaparlar. Bu yaşa kadar el becerileri çeşitli sanatsal faaliyetlerle geliştirilmiş olan çocuklar, artık el yazısı çalışmalarına hazırdırlar. Çeşitli test çalışmaları ile çoktan seçme, farklısını, benzerini bulma, eksik olanı ayırt etme gibi dikkat geliştirici çalışmalar yaparlar.

Çoklu zeka alanlarını geliştirmeyi amaçlayan anadili etkinlikleri, sanat çalışmaları, konu ve kavram çalışmaları yapılır.

Tüm bu akademik çalışmaların yanında, 6 yaş çocuklarımızın ilköğretime davranışsal ve duygusal olarak da hazırlanmaları sağlanır. Özellikle belirli bir ders süresi boyunca dikkatlerini yoğunlaştırma, söz isteme, sunum yapabilme, konuşan arkadaşlarını dinleme sabrını gösterebilme becerileri kazandırılır.